De Torah

De Torah
Titel: De Torah
vragen naar het woord:dl.1
Auteur: Gouds Leerhuis
Bestelnr.: 9789081692618
Verschenen: 13-1-2012
Prijs:€ 12,50
Beoordeling: (0 stemmen)
Lees beoordelingen | Schrijf een beoordeling
Delen:

Vorige
<p><span class=&#34;b&#34;>Genesis</span> door drs. P. L. de Jong<br />Het bijbelboek Genesis bevat verhalen vol verkondiging. Over het begin van alles: de schepping, de inslag van het kwaad en de weg die God met mensen gaat. Breed en universeel zet het boek in, om vervolgens over te gaan in een smalspoor van verkiezing van en verbond met Isra&#235;l op weg naar een toekomst voor alle volken.&nbsp;</p><p><span class=&#34;b&#34;>Exodus</span> door dr. W. M. Dekker<br />Exodus (letterlijk: uittocht) maakt duidelijk wie God is door te vertellen wat Hij doet. Hij bevrijdt uit het land<br />van de dood. Hij gaat voor Zijn volk uit naar het beloofde land en Hij schenkt in de geboden en in het heiligdom een ruimte om te wonen. Zo onthult Hij<br />Zijn Naam: JHWH, de HERE, Hij die op Zijn eigen ongrijpbare wijze genadig is.&nbsp;</p><p><span class=&#34;b&#34;>Leviticus</span> door prof. dr. J. Hoek<br />Een boek waarin de verzoening met God centraal staat. Tegelijkertijd een boek waarin alle nadruk ligt op heilig leven. Wat betekenen al die wetten uit<br />vroeger tijden voor christenen vandaag nog? Gods wetten in Leviticus zijn een blijvende wijsheid .Het is een boek vol verborgen schatten. De gemeente zou<br />het zich opnieuw moeten toe-eigenen. &nbsp;</p><p><span class=&#34;b&#34;>Numeri</span> door dr. R. Bos<br />Numeri vertelt van de heilige God die in een tent te midden van Zijn volk Isra&#235;l woont. Dit bijbelboek roept de lezers op de grens tussen heilig en onheilig, tussen rein en onrein te eerbiedigen. Want alleen zo komen de Schepper, de schepping en het schepsel<br />tot hun recht.&nbsp;</p><p><span class=&#34;b&#34;>Deuteronomium</span> door prof. dr. M. J. Paul<br />Een boek waarin Mozes terugblikt en het volk voorbereidt op het wonen in het beloofde land. Hoe legt het boek Deuteronomium de Tien Geboden uit en wat is de blijvende geldigheid van de vele (voor ons verouderde) wetten? Speciale aandacht wordt gegeven aan het thema 'zegen en vloek' in Deuteronomium 27-30. Daarbij komt de ernst van de verbondsbepalingen aan de orde en de genade die overwint.&nbsp;</p><p><span class=&#34;b&#34;>Torah</span> door prof. dr. A. van de Beek <br />De Torah wordt gewoonlijk 'de wet' genoemd. Deze boeken zijn echter allerminst wettisch. Ze zijn ook geen stuk bijbelse geschiedenis. Ze zijn het onderwijs<br />wie de Here is voor Zijn mensen. Hij vr&#225;&#225;gt alles: zelfs Mozes mag het land niet in om een ogenschijnlijk kleine fout. Hij g&#233;&#233;ft alles: zelfs Zijn eigen Zoon om Mozes te redden.</p>
 

Klantbeoordelingen

Schrijf een beoordeling over dit product

 

Andere artikelen van Gouds Leerhuis:

Ik ben de Alfa en Omega   Zie het Lam Gods'   De Geschriften Stem en Tegenstem   De Profeten geroepen tot getuigen
Ik ben de Alfa en Omega
Gouds Leerhuis
  Zie het Lam Gods'
Gouds Leerhuis
  De Geschriften Stem en Tegenstem
Gouds Leerhuis
  De Profeten geroepen tot getuigen
Gouds Leerhuis
€ 12,50
  € 12,50
  € 12,50
  € 12,50

Bekijk alle artikelen van Gouds Leerhuis